Owsziszcze

Według jednej z teorii nazwa wsi pochodzi od słowa ofista, co oznacza miejsce w którym rósł owies. Natomiast według niemieckiego językoznawcy Heinricha Adamy’ego nazwa miejscowości wywodzi się od polskiej nazwy owcy. W swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia on najwcześniejszą nazwę wsi jako Owczyce podając jej znaczenie "Schafdorf" czyli po polsku "Wieś owiec" lub "Owcza wieś". Według tego wywodu nazwa pochodzi więc od wypasu owiec przez mieszkańców wsi. Nazwa została później fonetycznie zgermanizowana na Owschütz i utraciła swoje pierwotne znaczenie.


Podczas kolejnej akcji germanizacyjnej nazw miejscowych i fizjograficznych zgermanizowana fonetycznie niemiecka nazwa Owschütz została w 1936 r. zastąpiona przez administrację III Rzeszy całkowicie niemiecką nazwą Habergrund.